YouTube 0 GALA

Totul despre Permisul de Conducere

 

Aproape totul despre permisul de conducere:


Condiţii necesare pentru a putea obţine permisul de conducere

 

Acte necesare pentru eliberarea permisului de conducere

 

Acte necesare pentru eliberarea unui nou permis de conducere

 

Acte necesare pentru eliberarea unui permis de conducere, cu nume schimbat în urma căsătoriei

 

Acte necesare pentru schimbarea permisului de conducere eliberat de alte state cu permisul de conducere românesc

 

Redobândirea permisului de conducere CF OUG 63/2006

 

Secţiile de Poliţie din Bucureşti - Adrese şi numere de telefon.

 

Unităţile abilitate să elibereze certificate medicale pentru conducătorii auto


NOTĂ: Contravaloarea permisului este de 68 RON.

Condiţii necesare pentru a putea obţine permisul de conducere


Conducătorii de autovehicule au dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice în condiţiile în care posedă permis de conducere corespunzător categoriei şi au vârsta minimă de 18 ani împliniţi, cu excepţia celor care conduc un ciclomotor, care trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani împliniţi.
Conducătorii de autovehicule sau tramvaie trebuie să aibă cunoştinţele şi îndemânarea necesare conducerii şi să fie apţi din punct de vedere medical şi psihologic.Persoanele care doresc să obţină permisul de conducere trebuie să facă dovadă urmării unui curs de pregătire teoretică prin cursuri organizate de unităţi autorizate şi a unui curs de pregătire practica numai în prezenţa şi sub supravegherea directă a unui instructor autorizat în acest sens. Cursurile durează minim 5 săptămâni. Se efectuează 24 de ore de instruire teoretică şi 30 de ore de instruire practică, grupate în 15 lecţii a câte 2 ore didactice.
Permisul de conducere se obţine pe bază de examen şi se eliberează de autoritatea competentă.

Examenul de traseu
Începând cu data de 6 octombrie 2010 aveţi posibilitatea de a alege locaţia examenului de traseu.

Cele două opţiuni sunt:

- zile pare - Drumul Taberii, Moghioroş;

- zile impare - Titan, parc IOR;

Acte necesare la înscrierea în şcoala de şoferi

Pentru a putea începe cursurile, este suficient să vă înscrieţi şi să vă prezentaţi la prima întâlnire cu instructorul având la dumneavoastră:

 • buletinul de identitate;

 • avizul psihologic;

 • suma de bani agreata de şcoala de şoferi. (Preţul cursului şi celelalte costuri implicate)

Fişa de evidentă a orelor de conducere se întocmeşte pe loc şi va fi actualizată de instructor la fiecare şedinţă de curs.

Acte necesare la examenul pentru obţinerea permisului de conducere categoria B

Pentru admiterea prezentării la examen, candidatul va pregăti un dosar cu următoarele documente:

 • fişa medicală (eliberată de una dintre policlinicile agreate de Poliţia Municipiului de care aparţineţi);

 • fişa de şcolarizare (se completează prin dactilografiere);

 • avizul psihologic;

 • certificatul de cazier judiciar;

 • doua fotografii tip permis de conducere ;

 • copie după BI sau CI pe format A4, diploma studii, permis de conducere (daca este cazul) ;

 • chitanţa CEC pentru achitarea taxei de examen auto;

 • fişă evidenţă ore conducere (original şi copie) ;

 

Categoria A

 

Dosarul pentru examen cuprinde:

-Fişa de şcolarizare (se completează prin dactilografiere);

-Fişa medicală (eliberată de una din unităţile sanitare autorizate);

-Testare psihologică;

-Fişă deţinător permis (se completează prin dactilografiere);

-Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);

-Chitanţa care reprezintă taxa de examinare plătită la C.E.C sau Trezorerie;

-Doua fotografii tip permis de conducere;

-Copie buletin(carte) de identitate, diplomă de studii, permis de conducere (dacă este cazul);

-Fişă evidenţă ore de conducere (original şi copie);

-Chitanţele care fac dovada achitării integrale a taxelor de şcolarizare (copii).

 

 

Subcategoria A1

 

Dosarul pentru examen cuprinde:

-Fişa de şcolarizare (se completează prin dactilografiere);

-Fişa medicală (eliberată de una din unităţile sanitare autorizate);

-Testare psihologică;

-Fişă deţinător permis (se completează prin dactilografiere);

-Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);

-Chitanţa care reprezintă taxa de examinare plătită la C.E.C sau Trezorerie;

-Doua fotografii tip permis de conducere;

-Copie buletin(carte) de identitate, diplomă studii;

-Fişă evidenţă ore de conducere (original şi copie);

-Chitanţele care fac dovada achitării integrale a taxelor de şcolarizare (copii).

 

Categoria C

 

Dosarul pentru examen cuprinde:

-Fişă de şcolarizare (se completează prin dactilografiere);

-Fişa medicală (eliberată de una din unităţile sanitare autorizate);

-Testare psihologică;

-Fişă deţinător permis (se completează prin dactilografiere);

-Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);

-Chitanţa care reprezintă taxa de examinare plătite la C.E.C sau Trezorerie;

-Doua fotografii tip permis de conducere;

-Copie buletin(carte) de identitate, diploma studii, permis de conducere (dacă este cazul);

-Fişă evidentă ore de conducere (original şi copie);

-Chitantele care fac dovada achitării integrale a taxelor de şcolarizare (copii).Categoria CE

 

Dosarul pentru examen cuprinde:

-Fi
şa de şcolarizare (se completează prin dactilografiere);

-Fişa medicală (eliberată de una din unităţile sanitare autorizate);

-Testare psihologică;

-Fisa deţinător permis (se completează prin dactilografiere);

-Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);

-Chitanţa care reprezintă taxa de examinare plătite la C.E.C sau Trezorerie;

-Doua fotografii tip permis de conducere;

-Copie buletin(carte) de identitate, diploma studii, permis de conducere (dacă este cazul);

-Fişă evidenţă ore conducere (original şi copie);

-Chitanţele care fac dovada achitării integrale a taxelor de şcolarizare (copii).

 

Categoria D

 

Dosarul pentru examen cuprinde:

-Fi
şa de şcolarizare (se completează prin dactilografiere);

-Fişa medicală (eliberată de una din unităţile sanitare autorizate);

-Testare psihologică;

-Fisa deţinător permis (se completează prin dactilografiere);

-Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);

-Chitanţa care reprezintă taxa de examinare plătite la C.E.C sau Trezorerie;

-Doua fotografii tip permis de conducere;

-Copie buletin(carte) de identitate, diploma studii, permis de conducere (dacă este cazul);

-Fişă evidenţă ore conducere (original şi copie);

-Chitanţele care fac dovada achitării integrale a taxelor de şcolarizare (copii).Subcategoria D1

 

Dosarul pentru examen cuprinde:

-Fi
şa de şcolarizare (se completează prin dactilografiere);

-Fişa medicală (eliberată de una din unităţile sanitare autorizate);

-Testare psihologică;

-Fisa deţinător permis (se completează prin dactilografiere);

-Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);

-Chitanţa care reprezintă taxa de examinare plătite la C.E.C sau Trezorerie;

-Doua fotografii tip permis de conducere;

-Copie buletin(carte) de identitate, diploma studii, permis de conducere (dacă este cazul);

-Fişă evidenţă ore conducere (original şi copie);

-Chitanţele care fac dovada achitării integrale a taxelor de şcolarizare (copii).Despre examenul pentru obţinerea permisului de conducere

Examenul pentru obţinerea permisului de conducere constă într-o proba teoretică şi una practică, susţinute în aceeaşi zi.

Proba teoretică constă în rezolvarea unui chestionar de verificare a cunoştinţelor teoretice care conţine 26 întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de verificare a cunoştinţelor teoretice este de 30 minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 întrebări rezolvate corect.

Proba practică consta în conducerea autoturismului pe traseu în una din cele două zone de pregătire practica corespunzătoare variantei de examen cu poliţia.

Elevii cu domiciliul stabil în Bucureşti vor susţine examenul în Bucureşti, pe maşina pe care au efectuat instruirea practică. (Elevii care nu au domiciliul în Bucureşti vor susţine examenul în localitatea de reşedinţă.)

 • Dosarul pentru examen va fi depus de către elev (condiţie impusă de IGP de la 1 ianuarie 2004) la biroul Programări din Sos. Pipera nr. 49. Atenţie: dosarele NU se mai depun în Str. Obcina Mare! ( luni - vineri de la 8:00 - 14:30) Data examenului va fi stabilită de instructor împreuna cu elevul, în funcţie de programările poliţiei. Examenul practic pentru categ.A1 şi A se susţine la Ilioara (pentru Bucureşti).

 • În aceeaşi zi, la traseu vor merge numai elevii care au promovat proba teoretică, în locul anunţat de examinatori.

 • Cei care nu vor să susţină în aceeaşi zi proba de traseu se pot reprograma la Brigada de Poliţie Rutieră.Acte necesare pentru eliberarea permisului de conducere
a) cerere tip;
b) fişă de şcolarizare care conţine datele de stare civilă ale candidatului, formă de pregătire teoretică şi practica realizată de unităţile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicita examinarea, completată prin dactilografiere şi semnată de candidat, pe care se aplică o fotografie color a acestuia în spaţiul special destinat;
c) fişa posesorului permisului de conducere, completată prin dactilografiere şi semnată;
d) copie după actul de identitate (carte de identitate, buletin);
e) cazier judiciar;
f) certificat medical pentru conducătorii auto;
g) avizul psihologic;
h) chitanţă care să dovedească plata contravalorii examinării;
i) copia permisului de conducere, în cazul persoanelor care solicită obţinerea unei noi categorii (subcategorii);
j) chitanţă care să dovedească plata contravalorii permisului de conducere;
k) copia hotărârii judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă, pentru persoanele care solicită examinarea pentru obţinerea unui nou permis de conducere în locul celui anulat.

Acte necesare pentru eliberarea unui nou permis de conducere
a) act de identitate (carte de identitate, buletin),  în original şi copie;
b) fişa posesorului permisului de conducere, completată prin dactilografiere sau olograf şi semnată;
c) certificat medical pentru conducătorii auto;
d) chitanţa care să dovedească plata contravalorii permisului de conducere;
e) adeverinţa eliberată de unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs pierderea sau furtul permisului de conducere şi dovada declarării nulităţii permisului de conducere pierdut sau furat, în Monitorul Oficial;
f) permisul de conducere, dacă acesta a fost deteriorat sau are termenul de valabilitate expirat.

 

Acte necesare pentru eliberarea unui permis de conducere, cu nume schimbat, în urma căsătoriei
a) permis conducere (dovada) + copie;
b) fişa conducătorului dactilografiată;
c) viza medicală (să nu aibă vechime mai mare de un an) + timbru fiscal;
d) act schimbare nume + copie (dacă e cazul);
e) Dosar plic;
f) Chitanţa C.E.C. reprezentând contravaloare permis;
g) Copie după buletin sau carte de identitate;

 

PRESCHIMBAREA PERMISULUI DE CONDUCERE – ROMÂNESC în cazul cetăţenilor români care au domiciliul în România şi se afla temporar în străinătate.
Eliberarea unui nou pemis de conducere se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României ori, dacă a fost dată în faţa autorităţiilor străine, să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila “conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei asupra legalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr.66/1999, aprobată prin Legea nr.52/2000 cu modificările ulterioare”.

Mandatarul va prezenta următoarele documentele:

actul de identitate – titular permis de conducere (copie);
• permisul de conducere a cărui preschimbare se solicită în original, după caz;
• declaraţie-tip de pierdere/furt/deteriorare
- după caz - completată de titular;
• contravaloare permis de conducere – 68 lei;
• documentul care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, etc.) – după caz;
• fişa deţinătorului permisului de conducere. Trebuie să fie semnată de titularul permisului de conducere cu pix de culoare neagră în spaţiul special destinat, în fa
ţa unui funcţionar diplomatic;
• actul care atestă starea de sănătate, precum şi două fotografii de dată recentă ale titularului, 3×4cm/4×5 cm, din care una aplicată pe procura specială eliberată mandatarului, iar a doua pe fişa deţinătorului permisului de conducere, în spaţiul special destinat acesteia, fiind vizate de misiunea diplomatică;
• declaraţia pe propria răspundere a titularului, dată în faţa funcţionarului diplomatic, din care să rezulte că nu mai deţine un alt permis de conducere naţional cu excepţia celui depus pentru preschimbare;

Atenţie : cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, vor completa o declaraţie tip pe proprie răspundere din care să rezulte unde au domiciliul sau reşedinţa.

 

Acte necesare pentru schimbarea permisului de conducere eliberat de alte state cu permisul de conducere românesc

a) originalul şi copia după actul de identitate (carte de identitate, buletin, adeverinţă, carnet sau legitimaţie provizorie de identitate);
b) fişa deţinătorului permisului de conducere, care trebuie să poarte menţiunea "Apt conducător auto";
c) certificat medical pentru conducătorii auto;
d) avizul psihologic;
e) chitanţa care să dovedească plata contravalorii permisului de conducere;
f) permisul de conducere naţional şi traducerea legalizata a acestuia.
g) declaraţia notarială pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte că permisul de conducere depus la preschimbare este autentic, că titularul acestuia nu mai posedă alt permis de conducere naţional românesc ori străin ori un duplicat al acestuia, că nu a declarat pierderea sau furtul acestuia la organele emitente sau la alte autorităţi , precum şi faptul că nu i s-a anulat sau suspendat dreptul de a conduce.

NOTĂ: Pentru permisele de conducere eliberate de autorităţile Republicii Libaneze şi Republicii Islamice Pakistan, pe lângă documentele sus-menţionate este necesară şi adeverinţa care să ateste autenticitatea şi echivalarea categoriilor respectivului permis de conducere, eliberată de Ambasada statului respectiv în România.
Iată lista ţărilor ai căror cetăţeni pot preschimba permisul national cu cel românesc, fără examinare:

LISTA cuprinzând statele semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise

Republica Africa de Sud
Republica Albania
Republica Armenia
Republica Austria
Republica Azerbaidjan
Uniunea Bahamas
Statul Bahrain
Republica Belarus
Regatul Belgiei
Republica Bosnia şi Herţegovina
Republica Federativă a Braziliei
Republica Bulgaria
Republica Cote d’Ivoire
Republica Croaţia
Republica Cuba
Regatul Danemarcei
Republica Estonia
Republica Macedonia
Federaţia Rusă
Republica Finlanda
Republica Franceză
Georgia
Republica Federală Germania
Republica Elenă
Republica Cooperatistă Guyana
Republica Ungară
Republica Islamică Iran
Statul Israel
Republica Italiană
Republica Kazahstan
Statul Kuwait
Republica Letonia
Republica Liberia
Republica Lituania
Marele Ducat de Luxemburg
Regatul Maroc
Principatul Monaco
Statul Mongoliei
Republica Federală Nigeria
Regatul Norvegiei
Republica Uzbekistan
Republica Islamică Pakistan
Republica Filipinelor
Republica Polonă
Republica Centrafricană
Republica Moldova
Republica Congo
Republica Cehă
Serenisima Republică San Marino
Republica Senegal
Serbia
Republica Seychelles
Republica Slovacă
Republica Slovenia
Regatul Suediei
Confederaţia Elveţiană
Republica Tadjikistan
Republica Tunisiană
Republica Turkmenistan
Ucraina
Republica Orientală a Uruguayului
Republica Zimbabwe

şi

LISTA cuprinzând statele care nu au semnat Convenţia asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise

Canada
Republica Cipru
Republica Coreea
Republica Arabă Egipt
Regatul Haşemit al Iordaniei
Republica Irlanda
Republica Islanda
Japonia
Republica Libaneză
Republica Malta
Regatul Unit al Marii Britanii
Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)
Republica Portugheză
Muntenegru
Republica Arabă Siriană
Regatul Spaniei
Statele Unite ale Americii
Republica Turcia
Republica Populară Chineză

REDOBÂNDIREA PERMISULUI DE CONDUCERE CF OUG 63/2006

Art.116. - (1) Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoreşti de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) şi la art. 115 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, după caz, dacă a intervenit una din situaţiile următoare:
a) au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii penale sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă;
b) a trecut un an de la data graţierii pedepsei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;
c) a intervenit amnistia;
d) interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicule, prevăzută la art.64 lit.c) din Codul penal, a expirat sau a fost revocată.
(2) Persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere, înainte de intrarea în vigoare a prezenţei ordonanţe de urgenţă, ca urmare a săvârşirii, într-un interval de 6 luni de la restituirea permisului de conducere, a unei fapte care atrăgea suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se poate prezenta la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere, fără a fi necesară trecerea vreunui termen de la data aplicării măsurii administrative.
(3) Pentru prezentarea la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere, persoana aflată într-una din situaţiile prevăzute la alin.(1) şi (2) trebuie să facă dovadă că:
a) a urmat cursurile unei şcoli de şoferi cf Art.7 alin. (1) lit. (i) din Ordinului 4/08.01.2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere.
b) nu a fost condamnată prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru una dintre infracţiunile prevăzute la art.24 alin.(6), cu excepţia cazurilor în care a intervenit una din situaţiile prevăzute la alin.(1).

Art.24 (6) Nu are dreptul să se prezinte la examen pentru obţinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie sau de furt al unui autovehicul, cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.(1).

Unităţile abilitate să elibereze certificate medicale pentru conducătorii auto sunt :

- Cabinete Medicale Grupate “Vitan”
- Cabinete Medicale Grupate “Policlinica Regie”
- Cabinete Medicale Grupate “Policlinica Rahova”
- Centrul Medical “Unirea” SRL
- Centrul Medical “Dristor” SRL
- Centrul Medical ROMAR-SRL
- Centrul de Sănătate RATB
- Centrul de Diagnostic şi Tratament “Titan”
- Centrul de Diagnostic şi Tratament “Dorobanţi”
- Centrul Medical “Simona” SĂ
- Centrul Medical LOTUS MEDICA 2002 SRL
- Centrul de Testare a Forţei de Muncă SA
- Fundaţia “Dr.Victor Babeş” – C.D.T. Dr.Victor Babeş
- Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială
- Institutul Naţional de Medicină Sportivă
- Policlinica cu Plata nr.1
- Policlinica cu Plata nr.2
- Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti
- Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof.Dr..Al.Obregia”
- Spitalul Clinic de Urgenţă ..Sf.Ioan”
- Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf.Pantelimon”
- Spitalul Clinic de Urgenţă”Bagdasar-Arseni”
- Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti
- Spitalul Clinic “Coltea”
- Spitalul Clinic “Colentina”
- Spitalul Clinic ..Sf.Maria”
- Spitalul Clinic “Nicolae Malaxa”
- S.C. SANYS MEDICAL SRL
- S.C. TELEMEDICA SRL
- Societatea Civilă Medicală “Poli Med APACA”
- SC “Dr.Pill Medical” SRL
- SC ALFA MEDICAL SERVICES SRL
- SC ALSARIS MEDICUS CENTER SRL (fostă ALEXIS)
- SC S.O.S. MEDICAL & AMBULANCE EMERGENCY SERVICES S.A.
- S.C. ARAS MED SRL
- SC BIO MEDICA INTERNATIONAL S.A. (fostă SC BIO-MEDICA International SRL Centrul Medical Româno-American)
- SC BIO TERRA MED SRL
- SC BINAFARM SRL
- SC CENTRUL MEDICAL AURAMED SRL
- SC CLAUET COM SRL
- SC. CLINIC ROMGERMED SRL
- SC CLINICA POLISANO SRL
- SC DORIS SILUTEN COMPANY SĂ
- SC FILIP SAN SRL
- SC GRAL MEDICAL SRL (fostă SC ROMAR MEDICARE SRL)
- SC GHENCEA MEDICAL CENTER SRL
- SC CENTRUL MEDICAL HYPOCRAT 2000 SRL
- SC INTERNATIONAL MEDICAL CENTER SRL
- S.C. CLINICA LIL MED SRL
- SC MARY MEDICAL CENTER SRL (fostă SIMONA SRL)
- SC MEDICOVER SRL
- SC MEDLIFE SĂ
- SC MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER SRL
- SC MEDICAL EXCELLENCE CENTER SRL
- SC CREŞTINĂ MEDICALĂ MUNPOSAN’94 SRL
- SC PULS MEDICA SRL
- SC PETROMED CENTRU MEDICAL SRL
- SC ROM MED 2000 SRL
- Ambulatoriu de Specialitate al S.C.U.M.C. “Dr.Carol Davila” 

INFORMAŢII UTILE ELIBERARE PERMISE BUCUREŞTI ŞI ILFOV

DRPCIV
Şos. Pipera , Nr. 49

Bucureşti:
Program: Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri 8:00-20:00
Telefon: TelVerde 0800.806.806
021.212.86.36
021.311.13.13
interior 11784

Ilfov
Program: Luni, Marti, Miercuri, Vineri 8:00-16:00
Joi 8:00-18:00
Telefon: 021.212.86.36
021.311.13.13
interior 11784

Alte contacte utile:
- telefon: 021/301.95.88 – înmatriculări;
- telefon: 021/301.95.89 – permise;
- telefon: 021/301.95.70 – dispecerat;
- mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Comentarii   

-3 #3 brinza petrica 15-08-2016 14:36
Buna ziua! Care sunt documentele necesare conducerii unui autoturism care nu necesita carnet de conducere ?
Citat
+3 #2 Andra Mihaela Oancea 14-08-2016 16:04
Buna ziua! Doresc sa obtin permisul de conducere cat A. Precizez ca am categoria B de 7 ani. Cum se procedeaza? Se da sala si orasul?
Multumesc!
Citat
-1 #1 Petru 07-08-2016 09:53
De ce permis este nevoie pentru a conduce un arc de 150cc .Mentionez ca am 16 ani
Citat

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

copyright

HOME | FORUM | VANZARI AUTO | DESPRE NOI | CONTACT
2011 Copyright by PolitiaRutiera.ro

Trafic.ro - clasamente si statistici pentru site-urile romanesti

politia rutiera | puncte penalizare | permis de conducere | schimbare drumuri inchise judetene | reexaminare auto | scoala de soferiautobuz | masina | autocar | motocicleta | camion | intrebari chestionar | accident rutier | mai - directia politiei rutiere | automobil |autopompa | bus | rutier | drum | autostrada | radar mobil fix | amenda | sofer | banc | anecdote | poante | poze | video | pieton |carosabil | corupt | dacia logan | circulatie | siguranta | politist | conducator | sef | abatere | lege | legislatietamponarecarnet|contraventie | infractiune 

tir | semafor | marcaj | trecere | depasire | distanta | indicator | semn