Comentarii blog

 1. Avatarul lui cipri83
  Oficial: Ordonanţa privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată
  n Monitorul Oficial cu numărul 647 din 25 iulie 2018 a fost publicată Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, act normativ care aduce o serie de modificări importante OG nr. 2/2001 cum ar fi faptul că lipsa codului numeric personal al contravenientului din cuprinsul procesului-verbal de contravenție se sancționează cu nulitatea sau faptul că se instituie posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii n termen de cel mult 15 zile de la data nmnării sau comunicării procesului-verbal.
  Concret, potrivit modificărilor aduse Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde n mod obligatoriu: data şi locul unde este ncheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; numele, prenumele, domiciliul şi codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului n care a fost săvrşită, precum şi arătarea mprejurărilor care pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, n situaţia n care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării, n termen de 15 zile de la data nmnării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ; termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa la care se depune plngerea.
  Lipsa uneia dintre menţiunile privind numele şi prenumele agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod iar, n cazul persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvrşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.
  Dispozițiile intră n vigoare n termen de 30 zile de la data publicării n Monitorul Oficial, adică din 24 august 2018.
  De la data intrării n vigoare a legii, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de
  lege şi n acele situaţii n care actul normativ de stabilire a contravenţiilor nu prevedea expres această posibilitate.