Rezultate 1 la 6 din 6

Subiect: Inmatriculare motocicleta, problema art. 33

 1. #1
  General de Brigada
  Puncte: 104.416, Nivel: 100
  Progres nivel: 0%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Activitate globală: 100,0%
  Realizări:
  Turat la maximumVeteran50000 Puncte Experienţă
  Premii:
  Închizător de Discuţii
  Avatarul lui politiarutiera2
  Data înscrierii
  17.02.2010
  Posturi
  2.687
  Puncte
  104.416
  Nivel
  100
  Aprobare/Dezaprobare
  Primit: 25/70
  Oferit: 0/0

  Inmatriculare motocicleta, problema art. 33

  Buna ziua, doresc o lamurire asupra hotararii 85 din 23 ianuarie 2003, capitolul 2, sectiunea a 2-a, articolul 33 punctul 1, litera h care spune urmatoarele  ART. 33
  (1) Inmatricularea autovehiculului si a remorcii se face pe baza urmatoarelor documente
  a) cererea solicitantului, care cuprinde si declaratia acestuia, pe proprie raspundere, cu privire la modul de intrare in proprietatea sa a vehiculului;
  b) fisa de inmatriculare, semnata, dupa caz, de actualul si de fostul proprietar, cu vizele care atesta plata taxei pentru mijloacele mecanice de transport;
  c) cartea de identitate a vehiculului, prevazuta cu elementele de secretizare aplicate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", in original si in copie;
  d) actul de proprietate al autovehiculului sau remorcii, in original si in copie;
  e) actul de identitate al solicitantului, in original si in copie;
  f) dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice, in termenul de valabilitate, cu exceptia autovehiculelor noi, la prima inmatriculare;
  g) copia documentului de asigurare pentru cazuri de raspundere civila, ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul Romaniei;
  h) dovada de efectuare a formalitatilor vamale de import definitiv (pentru inmatricularea permanenta) sau temporar (pentru inmatricularea temporara), in cazul autovehiculelor si al remorcilor dobandite din strainatate;

  i) dovada de plata a taxei de inmatriculare;
  j) dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare;
  k) dovada de plata a contravalorii placutelor cu numere de inmatriculare;
  l) dovada de identificare a vehiculului, eliberata de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", cu exceptia vehiculelor aflate la prima inmatriculare, sau certificatul de autenticitate al vehiculului, dupa caz.
  (2) Documentele originale prevazute la alin. (1) lit. d) si e) se restituie pe loc, dupa confruntarea cu copiile acestora.
  (3) In cazul autovehiculului si remorcii de provenienta straina care nu sunt comercializate de agenti economici autorizati si care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania, se solicita, pe langa documentele prevazute la alin. (1), documentele de inmatriculare eliberate de autoritatile straine, in original. In cazul existentei unor indicii cu privire la falsificarea sau contrafacerea acestor acte, se vor efectua verificari prin structurile specializate ale politiei, timp in care solicitantului i se
  pot atribui succesiv mai multe autorizatii provizorii de circulatie.
  (4) Persoana juridica care solicita inmatricularea trebuie sa depuna, pe langa documentele prevazute la alin. (1), si acte care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal.


  Doresc sa stiu daca s-au adus modificari la aceasta hotarare dupa anul 2003, pentru litera h (dovada de efectuare a formalitatilor vamale de import definitiv (pentru inmatricularea permanenta) sau temporar (pentru inmatricularea temporara), in cazul autovehiculelor si al remorcilor dobandite din strainatate;)......... pentru mine ca persoana fizica ce am cumparat o motocicleta la de o firma din romania cu acte in regula, factura fiscala, toate documentele necesare mai putin cel de la litera h, pe care firma ce a vandut motocicleta nu il poate elibera datorita faptului ca motocicleta a fost achizitionata de la un importator care la randul lui a cumparat-o de noua neinmatriculata de la o firma din olanda(produsul este nou 0 km).Firma sustine ca e prima data cand un client a fost refuzat la politie pentru inmatriculare datorita lipsei acestui act justificativ; doresc sa fiu informat cu privire la ce pasi trebie urmati si cine este vinovat in aceasta situatie si daca exista vreo lege care abroga necesitatea prezentarii acestui act la politie si unde trebuie sa ma adresez  Va multumesc anticipat pentru promtitudine

  0 Nepermis! Nepermis!
  Dacă mesajul de mai sus vă aparține sau considerați că sunt încălcate anumite drepturi
  de autor, sau dacă-l considerați proprietate personală trimiteți o sesizare cu linkul
  acestui mesaj prin formularul de contact din subsolul paginii. Va mulțumim!
  Mesajele postate sub acest cont nu sunt personale, ele sunt preluate de la utilizatorii noștri.
  Aceste mesaje sunt preluate din emailuri de pe toate site-urile, de pe Facebook sau alte platforme.


  Web: www.politiarutiera.ro
  Facebook: www.facebook.com/politiarutiera

 2. #2
  Sergent Major
  Puncte: 2.723, Nivel: 33
  Progres nivel: 82%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 27
  Activitate globală: 0%
  Realizări:
  1 year registered1000 Experience Points

  Data înscrierii
  17.02.2010
  Posturi
  190
  Puncte
  2.723
  Nivel
  33
  Aprobare/Dezaprobare
  Primit: 0/1
  Oferit: 0/0

  Re: Inmatriculare motocicleta, problema art. 33

  Stimate domn!
  In prezent, sediul materiei respective s-a mutat in Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1501/2006, publicat in MO nr. 941 din 21 noiembrie 2006, privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor.
  Conform art. 7 pct. (1) din acest ordin, înmatricularea permanenta sau înmatricularea temporară se efectuează pe baza următoarelor documente:
  a) cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare ?i a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va mentiona solicitarea explicita în cerere;
  b) fi?a de înmatriculare a vehiculului, al carei model este stabilit conform reglementărilor legale, completată cu datele proprietarului ?i având viza organului fiscal competent al autorită?ii administra?iei publice locale. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare ?i a altei persoane, se va depune ?i fi?a de înmatriculare completată cu datele acesteia. În cazul înmatriculării temporare pentru export nu este necesară viza organului fiscal competent al autorită?ii administra?iei publice locale;
  c) cartea de identitate a vehiculului, în original ?i în copie;
  d) documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original ?i în copie;
  e) actul de identitate al solicitantului, în original ?i în copie. În situa?ia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă ?i o alta persoana, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care sa ateste dobândirea personalită?ii juridice, denumirea ?i sediul, în copie;
  f) dovada efectuării inspec?iei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia, cu excep?ia autovehiculelor ?i remorcilor noi;
  g) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circula?ie, în termenul de valabilitate a acesteia;
  h) dovada efectuării formalită?ilor vamale de import definitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor ?i al remorcilor dobândite din străinătate, în cazurile prevăzute de lege, în original sau copie legalizată a acesteia;
  i) dovada plă?ii taxei de înmatriculare, stabilită potrivit legii;
  j) începând cu data de 1 ianuarie 2007, dovada plă?ii taxei speciale pentru autoturisme ?i autovehicule, stabilită potrivit legii;
  k) dovada plă?ii contravalorii certificatului de înmatriculare;
  l) dovada plă?ii contravalorii placutelor cu numărul de înmatriculare;
  m) certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excep?ia vehiculelor noi, a autovehiculelor destinate competi?iilor sportive ?i a vehiculelor istorice;
  n) procura specială, după caz.

  Prin urmare, nu a intervenit nimic nou.
  Pentru a inmatricula motocicleta trebuie sa va deplasati la Registrul Auto Roman unde veti primi mai multe lamuriri, inclusiv o documentatie pentru vama.
  Mult succes.
  COMISARUL

  0 Nepermis! Nepermis!

 3. #3
  Soldat Neinstruit
  Puncte: 2.068, Nivel: 28
  Progres nivel: 68%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 32
  Activitate globală: 0%
  Realizări:
  1 year registered1000 Experience Points

  Data înscrierii
  21.03.2010
  Posturi
  1
  Puncte
  2.068
  Nivel
  28
  Aprobare/Dezaprobare
  Primit: 0/0
  Oferit: 0/0

  Re: Inmatriculare motocicleta, problema art. 33

  buna ziua ma numesc Velicu ionel si vreau sa va intreb daca se poate reinmatricula o motocicleta veche din 1960 ,daca fostul propietar a radiat-o si nu mmai are foaia de radiere,se poate sa venim la politie la sediul de inmatriculari sa ni se dea o noua foaie cu radierea dupa care sa merg la rar evident dupa ce oreconditionez .va multumesc

  0 Nepermis! Nepermis!

 4. #4
  Sergent Major
  Puncte: 2.723, Nivel: 33
  Progres nivel: 82%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 27
  Activitate globală: 0%
  Realizări:
  1 year registered1000 Experience Points

  Data înscrierii
  17.02.2010
  Posturi
  190
  Puncte
  2.723
  Nivel
  33
  Aprobare/Dezaprobare
  Primit: 0/1
  Oferit: 0/0

  Re: Inmatriculare motocicleta, problema art. 33

  NU conteaz? dac? motocicleta respectiv? este veche ?i a fost radiat? în anul 1960.
  Probabil c? eviden?ele manuale, de acum o jum?tate de secol, nu mai exist? ?i nici nu se cer pentru rezolvarea actual? a problemei înmatricul?rii.
  În conformitate cu art.7 din Ordinul M.A.I. nr.1501/2006, înmatricularea permanent? se efectueaz? pe baza urm?toarelor documente:
  a) cererea solicitantului;
  b) fi?a de înmatriculare a vehiculului - model tipizat stabilit conform reglement?rilor legale - completat? cu datele proprietarului ?i având viza organului fiscal competent al autorit??ii administra?iei publice locale. În cazul înscrierii pe certificatul de înmatriculare ?i a altei persoane, se va depune ?i o a doua fi?? de înmatriculare completat? cu datele acesteia. În cazul înmatricul?rii temporare pentru export, nu este necesar? viza organului fiscal competent al autorit??ii administra?iei publice locale. Viza organului fiscal competent al autorit??ii administra?iei publice locale de pe fi?a de înmatriculare se poate înlocui prin prezentarea Certificatului de atestare fiscal? ;
  c) cartea de identitate a vehiculului, eliberara de R.A.R. , în original ?i în copie xerox;
  d) documentul care atest? dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original ?i în copie xerox;
  e) actul de identitate al solicitantului, în original ?i în copie xerox. În situa?ia persoanelor juridice se vor prezenta al?turi actul de identitate al delegatului ?i copia documentului ce atest? dobândirea personalit??ii juridice, denumirea ?i sediul;
  f) dovada efectu?rii inspec?iei tehnice periodice, aflat? în termenul de valabilitate al acesteia, cu excep?ia autovehiculelor ?i remorcilor noi;
  g) copia documentului de asigurare obligatorie de r?spundere civil? pentru prejudicii produse ter?ilor prin accident de circula?ie, aflat? în termenul de valabilitate al acesteia;
  h) dovada efectu?rii formalit??ilor vamale de import definitiv sau temporar, în original sau copie legalizat? a acesteia, doar pentru înmatricularea temporar?, în cazul autovehiculelor ?i remorcilor dobândite din str?in?tate (din afara comunit??ii europene), în cazurile prev?zute de lege,;
  i) dovada pl??ii taxei de înmatriculare, stabilit? potrivit legii;
  j) dovada pl??ii taxei de poluare pentru autoturisme ?i autovehicule, stabilit? potrivit legii;
  k) dovada pl??ii contravalorii certificatului de înmatriculare;
  l) dovada pl??ii contravalorii pl?cu?elor cu num?rul de înmatriculare;
  m) certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de R.A.R;
  PRIN URMARE, PRIMUL DRUM TREBUIE F?CUT LA R.A.R. pentru a ob?ine cartea de identitate a vehiculului, pe baza actului de proprietate.
  Pentru a v? deplasa cu motocicleta la R.A.R., trebuie s? o înmatricula?i provizoriu.
  Pân? la înmatriculare, serviciile publice comunitare regim permise de conducere ?i înmatriculare a vehiculelor competente autorizeaz? provizoriu circula?ia autovehiculelor ?i a remorcilor neînmatriculate, pentru o perioad? ce nu va dep??i 30 de zile, dar nu mai mult de data la care expir? asigurarea obligatorie de r?spundere civil? pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.

  DOCUMENTE NECESARE:
  a) cererea solicitantului;
  b) dovada încheierii unei asigur?ri obligatorii de r?spundere civil? pentru prejudicii produse ter?ilor prin accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate a acesteia, pe numele solicitantului;
  c) dovada pl??ii taxei de autorizare provizorie a circula?iei – 7 lei;
  d) copii ale documentelor care atest? dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului;
  e) actul de identitate al solicitantului, în original ?i în copie, sau, în cazul persoanei juridice, documentele care s? ateste dobândirea personalit??ii juridice, denumirea ?i sediul, în copie;
  f) dovada pl??ii contravalorii pl?cu?elor cu num?r provizorie (Placa tip C - 17 lei lei/buc. (motociclete);
  g) dovada pl??ii contravalorii autoriza?iei de circula?ie provizorie – 13 lei;
  h) copia declara?iei vamale pentru vehiculele de provenien?? str?in? la care se solicit? înmatricularea în România, cu excep?ia primei autoriz?ri.
  Vehiculului c?ruia i s-a acordat autoriza?ie de circula?ie provizorie - i se pot atribui succesiv, în acelea?i condi?ii, mai multe autoriza?ii provizorii care nu pot cumula mai mult de 90 de zile, cu condi?ia achit?rii tuturor taxelor ?i tarifelor legale necesare înmatricul?rii, înainte de eliberarea urm?toarei autoriza?ii (taxa de poluare pentru autovehicule, contravaloare certificat de înmatriculare, taxa de înmatriculare).
  Autoriza?ia de circula?ie provizorie d? dreptul titularului acesteia de a circula numai pe teritoriul României.
  Autoriza?ia de circula?ie provizorie ?i pl?cile aferente se elibereaz? pe loc, la ghi?eu.
  Ca o p?rere personal?, cred c? este un lux prea mare s? înmatricula?i o motociclet? din 1960, cât? vreme exist? variante actuale, mult mai ieftine.
  În plus, a?i fi oprit, mai mereu, de c?tre agen?ii de poli?ie rutier? sau echipajele mixte R.A.R, pentru diferite motive de ordin tehnic, emisii poluante, stare estetic?, etc.

  0 Nepermis! Nepermis!

 5. #5
  Soldat Neinstruit
  Puncte: 22, Nivel: 1
  Progres nivel: 43%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 28
  Activitate globală: 0%

  Data înscrierii
  30.06.2017
  Posturi
  1
  Puncte
  22
  Nivel
  1
  Aprobare/Dezaprobare
  Primit: 0/0
  Oferit: 0/0

  Inmatriculare Motocicleta Non UE

  Buna ziua Domnule Comisar, va rog daca aveti timp sa ma lamuriti in urmatoarea intrebare:

  Am cumparat o motocicleta dintr o tara non-ue, mai specific din Australia.
  Motocicleta este procurata de la o casa de licitatii din Australia cu factura de vanzare-cumparare.
  Din cauza ca motocicleta este cumparata de la o casa de licitatie, vehicolul nu este inmatriculat.


  Precizez ca nu sunt Agent economic autorizat si motocicleta va fi inmatriculata pe persoana fizica.

  Puteti va rog sa ma lamuriti cum trebuie sa procedez in provinta Alineatului 3 al Art. 33?
  Nu voi avea un document de inmatriculare de la Autoritatile straine ci doar factura fiscala pe numele meu
  cu seria de inregistrare de pe Saiul motocicletei, Anul si modelul, kilometri parcusi.


  Art. 33
  (3) In cazul autovehiculului si remorcii de provenienta straina care nu sunt comercializate de agenti economici autorizati si care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania, se solicita, pe langa documentele prevazute la alin. (1), documentele de inmatriculare eliberate de autoritatile straine, in original. In cazul existentei unor indicii cu privire la falsificarea sau contrafacerea acestor acte, se vor efectua verificari prin structurile specializate ale politiei, timp in care solicitantului i se

  pot atribui succesiv mai multe autorizatii provizorii de circulatie.
  (4) Persoana juridica care solicita inmatricularea trebuie sa depuna, pe langa documentele prevazute la alin. (1), si acte care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal.


  Va multumesc anticipat!
  O zi buna!

  0 Nepermis! Nepermis!

 6. #6
  Maior
  Puncte: 7.345, Nivel: 59
  Progres nivel: 98%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 5
  Activitate globală: 0%
  Realizări:
  SocialVeteranCreated Blog entry5000 Puncte Experienţă
  Premii:
  Premiul Comunităţii
  Avatarul lui cipri83
  Data înscrierii
  05.11.2013
  Posturi
  1.338
  Puncte
  7.345
  Nivel
  59
  Mesaje blog
  12
  Aprobare/Dezaprobare
  Primit: 365/17
  Oferit: 23/8
  Documente necesare pentru înmatricularea unui vehicul achiziţionat din afara UE şi care nu a mai fost niciodată înmatriculat

  1. Cererea solicitantului;
  2. Fişa de înmatriculare vizată la organul fiscal teritorial competent; Fişă înmatriculare
  3. Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
  4. Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
  5. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
  6. Copia asigurării de răspundere civilă (RCA) în termen de valabilitate;
  7. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare de 37 lei (se poate achita la Trezorerie .);
  8. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, în valoare de 40 lei, pentru număr la rând, respectiv 85 lei pentru număr preferenţial (se achită la ghişeu cu ocazia depunerii documentelor).
  9. În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora, precum si copie a cartii de identitate a delegatului;
  10. Procură specială autentificată, după caz.
  11. Dovada efectuării formalităţilor vamale de import (definitiv sau temporar), în original şi copie legalizată;
  12. Anexa 677
  13. Atestat fiscal lângă fiecare contract de vânzare-cumpărare succesiv.

  0 Nepermis! Nepermis!

Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan sunt 1 utilizatori care navighează în acest subiect. (0 membri și 1 vizitatori)

Permisiuni postare

 • Nu poți posta subiecte noi
 • Nu poți răspunde la subiecte
 • Nu poți adăuga atașamente
 • Nu poți edita postările proprii
 •